Multimediální atlas hornin
Přehled učebních textů

Obsah

O horninách

Magmatické horniny

Sedimentární horniny

Metamorfované horniny

Přehled učebních textů

Atlas hornin je sestaven jednoduše a přehledně. Pro usnadnění orientace je sestaven tento přehled. Pokud jsou některé odkazy nefukční, je uvedená část rozpracována nebo k dané hornině nejsou momentálně k dispozici potřebné fotografie.

O horninách obecně

Magmatické horniny

obecně o magmatických horninách

stavby magmatických hornin

abecední přehled plutonických (hlubinných) magmatických hornin

abecední přehled žilných hornin

abecední přehled vulkanických (výlevných) hornin

Sedimentární horniny

obecně o sedimentárních horninách

stavby sedimentárních hornin

abecední přehled klastických sedimentárních hornin

abecední přehled neklastických sedimentárních hornin

Metamorfované horniny

obecně o sedimentárních horninách

stavby sedimentárních hornin

abecední přehled metamorfovaných hornin

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.