Multimediální atlas hornin
Aktinolitová břidlice

Odkazy na fotografie:

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Aktinolitová břidlice

Aktinolitové (tremolitové) břidlice mají výrazně zelenou barvu, jsou středně až hrubě zrnité s masivní texturou. Struktura je nematoblastická někdy s přechodem do fibroblastické.
Tato monominerální hornina obsahuje amfibol tremolit – feroaktinolitové řady, akcesoricky může být přítomen chlorit nebo magnetit. Vzniká v podmínkách facie zelených břidlic přeměnou ultrabazických hornin (hornblendity, hadce).

V ČR ji známe z drobných výskytů v sobotínském amfibolitovém masivu.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.