Multimediální atlas hornin
Trachyt

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Trachyt

QAPF diagram - pole trachytu

Hornina je bílá, světle šedá nebo s odstínem do hněda. Textura obvykle fluidální nebo smouhovitá. Typickou porfyrickou strukturou je trachytová.
Hornina neobsahuje křemen nebo v množství do 5 %. Je-li přítomen v množství 5–20 % používáme označení křemenný trachyt. Alkalické živce jsou přítomny 65–90 %, plagioklas do 35 %. Vyrostlice tvoří převážně sanidin, anortoklas nebo plagioklas, z tmavých minerálů je častý biotit, amfibol, pyroxen nebo v nepřítomnosti křemene ojedinělý olivín.
Starší označení horniny je bezkřemenný porfyr nebo orthofyr.

TAS diagram - pole trachytu
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.