Multimediální atlas hornin
Foidové gabro

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Foidové gabro

QAPF diagram - pole foidového gabra

Tmavě zbarvená hornina je velmi podobná gabru nebo dioritu. Textura bývá masivní, hrubě zrnitá. Struktura obvykle hypautomorfně zrnitá.
Ve složení foidového gabra převládá plagioklas (90–100 %) většinou s bazicitou nad An50. V některých případech se jedná o andezín a je na místě použít označení foidový diorit. Alkalické živce mohou být přítomny do 10 % ze všech živců, foidy jsou zastoupeny v množství 10–60 % ze světlých minerálů. Pokud převládá nefelín, označuje se hornina jako theralit. Obsah tmavých minerálů je 30–70 % a přítomen je zejména augit, méně pak biotit, olivín nebo amfibol. K běžným akcesorním patří magnetit, apatit nebo titanit.
Foidová gabra s vysokým podílem analcimu se označují jako těšínity. V jejich složení převládá bazický plagioklas, alkalický pyroxen, alkalický amfibol, analcim a místy olivín.

Foidová gabra a foidové diority jsou relativně vzácné horniny, která tvoří drobnější polohy v jiných alkalických horninách nebo, jako v případě těšínitů, mají charakter pňů a ložních nebo pravých žil.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.