Multimediální atlas hornin
Metakonglomerát

Odkazy na fotografie:

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Metakonglomerát

Barva horniny závisí na složení, textura je masivní, struktura obvykle reliktní – blastopsefitická.

Jako metakonglomeráty označujme slabě nebo středně metamorfované horniny, na kterých je zřejmá spojitost s původními slepenci. Při slabší regionální nebo kontaktní metamorfóze slepenců dochází nejprve k rekrystalizaci matrix a podle intenzity této přeměny rozlišujeme konglomerátový fylit, konglomerátový svor nebo konglomerátovou rulu. Při intenzivnější metamorfóze může dojít k významné deformaci původních valounů a jejich rekrystalizaci. V pokročilém stádiu deformace valounů mohou vznikat horniny se šlírovitou, mázdřitou nebo i páskovanou stavbou.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.