Multimediální atlas hornin
Radiolarit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Radiolarit

Radiolarity obsahují více jak 50 % křemitých schránek radiolárií (mřížovců). Vznikají v mělkovodním i hlobokovodním mořském prostředí, recentně vznikají v hlubokých mořích jako radiolariová bahna. Starší sedimenty často prošly diagenetickými změnami, které poškodily strukturu schránek nebo došlo k úplné silicifikaci horniny.

Do této skupiny se rovněž řadí lydity, což je označení pro paleozoické radiolarity černé barvy. Buližník je speciální negenetické označení šedých až šedočerných silicitů v českém proterozoiku. Geneze buližníků není zcela jasná, patří tedy do skupiny kryptogenních silicitů. Může se jednat o původní radiolarity nebo SiO2 pochází z vulkanické činnosti.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.