Multimediální atlas hornin
Sericitová břidlice

Odkazy na fotografie:

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Sericitová břidlice

Sericitová břidlice je světlá, stříbřitě lesklá hornina s výrazně břidličnatou texturou. Bývá jemně až středně zrnitá s lepidoblastickou strukturou.
V jejím minerálním složení převládá křemen a sericit. Vzniká při nižších metamorfních podmínkách (facie zelených břidlic) nebo při kontaktní metamorfóze. Často je produktem hydrotermální přeměny křemen-živcových hornin, např. v okolí rudních žil.

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.