Multimediální atlas hornin
Skarn

Odkazy na fotografie:

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Skarn

Obvykle tmavě zbarvená hornina s červenohnědým nebo zeleným odstínem. Může být jemně až hrubě zrnitá, textura masivní smouhovitá nebo páskovaná. Struktura nejčastěji granoblastická, méně často fibrogranoblastická.
Skarny můžeme označit jako metamorfované vápenato-silikátové horniny, které vznikly metamorfózou původně vápnitých nebo slínitých hornin, případně přeměnou sedimentárních železných rud nebo bazických efuzivních hornin. Skarny řadíme mezi tzv. metasomatity, tedy horniny na jejichž definitivní podobě se významnou měrou podílela metasomatická přeměna. Přeměna probíhá v podmínkách regionální metamorfózy různého stupně.
Mezi běžné minerály skarnů patří granát (andrdit-grossulárového složení), pyroxen (diopsid-hedenbergitová řada), amfibol a magnetit, v podružném množství bývají přítomny epidot, vesuvián, plagioklas nebo wollastonit. Hlavní minerály mohou tvořit i téměř monominerální horninu, např. magnetitový skarn.

Na našem území se skarny vyskytují např. v krušnohorském krystaliniku (Měděnec), moldanubiku (Vlastějovice) nebo svrateckém krystaliniku (Věchnov, Pernštejn).

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.