Multimediální atlas hornin
Spraš

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Spraš

Nezpevněný aleurit eolického původu s velmi vysokým vytříděním zrn. Většina spraší odpovídá klasifikačně termínům prach, jílovitý prach nebo písčitý prach. Barva spraší je většinou světle okrová nebo nažloutlá. Textura je nevrstevnatá.

Prachové částice jsou reprezentovány různými minerály v závislosti na snosové oblasti. Ve většině spraší najdeme hojný křemen, živce, jílové minerály a karbonáty. Kalcit často povléká trhliny v sedimentu nebo vytváří typické konkrece – cicváry. Ve svislém odkryvu zachovává spraš pevnou stěnu.

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.