Multimediální atlas hornin
Mylonit

Odkazy na fotografie:

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Mylonit

Výrazně deformovaná, metamorfovaná, jemně zrnitá až celistvá hornina s porfyroklastickými, mylonitickými nebo ultramilonitckými strukturami. Vzniká většinou z peliticko-psamitických sedimentů za teplot v rozmezí 300-800 °C a při vysokých hodnotách orientovaného tlaku. V těchto extrémních podmínkách vzniká plastický tok na úrovni defektů krystalové mřížky minerálů, který vede k dynamické rekrystalizaci zrn, která je doprovázena zmenšením zrnitosti horniny.

Tato horniny je typická pro poruchové tektonické zóny nebo subdukční zóny, kde může být dosaženo dostatečně vysokého orientovaného tlaku.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.