Multimediální atlas hornin
Websterit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Websterit

pole websteritu

V hornině jsou více jak z 90 % zastoupeny ortopyroxeny a klinopyroxeny. Ve vedlejším množství do 10 % je přítomen olivín nebo amfibol.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.