Multimediální atlas hornin
Latit s foidy

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Latit s foidy

QAPF diagram - pole latitu s foidy

Obsah alkalických živců je 35–65 % z celkového objemu živců, ostatní živce jsou plagioklasy. Od latitu se liší obsahem foidů do 10 %. Z tmavých minerálů mohou být přítomny augit, diospid, biotit, amfibol nebo olivín.

TAS diagram - pole latitu s foidy
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.