Multimediální atlas hornin
Kvarcgabro

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Kvarcgabro

QAPF diagram - pole kvarcgabra

Hornina je nejčastěji tmavě šedé až šedočerné barvy s masivní texturou. Velikost zrna bývá zpravidla střední až hrubá. Struktury najdeme hypautomorfně zrnité, často gabrově zrnité nebo gabroofitické. Zastoupení hlavních složek je totožné s kvarcdioritem (obsazují stejné pole). Rozlišovacím znakem je průměrná bazicita plagioklasů, která je u kvarcgabra vyšší než An50 (obvykle labradorit, bytownit). Podíl tmavých minerálů v hornině tvoří 25–55 % (M = 25–55), většinou je přítomen pyroxen a amfibol, méně často biotit. Mezi akcesorickými minerály se mohou objevovat ilmenit, magnetit nebo sulfidy.

Kvarcgabra jsou poměrně ojedinělé horniny, mohou tvořit uzavřeniny v jiných granitoidních horninách, např. v sázavském tonalitu středočeského plutonického komplexu nebo se objevují v ranském masivu.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.