Multimediální atlas hornin
Prach (silt)

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Prach (silt)

Aleuritický nezpevněný sediment, který obsahuje více jak 50 % zrn prachové velikosti (0,063–0,004 mm), obsah psefitových úlomků a tmele není vyšší než 10 % a podíl jílových částic nepřekračuje 20 %. Prach se velmi často vyskytuje ve směsi s jílovou frakcí a pojmenování sedimentu se pak řídí jejich vzájemným poměrem:

Hlavními minerálními složkami prachů bývají křemen, živce, slídy, karbonáty nebo mikrofosílie. Prachové částice jsou snadno transportovány větrem i vodou. Tvar prachových částic závisí na délce transportu.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.