Multimediální atlas hornin
Droba

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Droba

Zpevněný, psamitický sediment, který obsahuje více než 10 % živců a úlomků nestabilních hornin a zastoupení matrix převyšuje 20 %. Převážná část živců a úlomků pochází z intermediálních nebo bazických hornin. Podíl křemene a úlomků stabilních hornin tvoří méně než 90 % z klastů.

Droby mají tmavě šedou, černošedou nebo šedozelenou barvu, textura bývá lavicovitá. Struktura je psamitická, matrix má aleuritický nebo pelitický charakter. Předpokládá se, že větší část pojiva vznikla druhotně, rozkladem nestabilních úlomků hornin. Stupeň vytřídění klastů je nízký, většina úlomků má spíše ostrohranný charakter.
Droby vznikají v mořském prostředí v rychle klesajících pánvích. Běžně se střídají s prachovými nebo jílovými břidlicemi a vytváří typický flyšový komplex.

V ČR jsou droby spojeny především se sedimentací ve spodním karbonu.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.