Multimediální atlas hornin
Porfyrický mikrogranodiorit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Porfyrický mikrogranodiorit

Zpravidla hornina s porfyrickou strukturou a holokrystalickou základní hmotou, která svým složením odpovídá granodioritu. Z tmavých minerálů je zastoupen biotit a amfibol. Porfyrické vyrostlice tvoří plagioklasy a v menším množství K-živce, ve vyrostlicích může být i biotit nebo amfibol. Starší označení je granodioritový porfyrit.

Hornina tvoří žilný doprovod v tělesech granitoidních magmatických hornin.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.