Multimediální atlas hornin
Trachyt s foidy

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Trachyt s foidy

QAPF diagram - pole trachytu s foidy

Nejčastěji světle šedé, nazelenalé nebo narůžovělé horniny. Obsah alkalických živců (sanidin, ortoklas) je 65–90 % ze světlých součástek, pokud jejich množství přesáhne 90 % používáme označení alkalicko-živcový trachyt s foidy. Foidy jsou zastoupeny do 10 %, nejčastěji nefelin a leucit. Z tmavých minerálů, jejichž množství nepřevyšuje 10 % z objemu horniny, se setkáme s alkalickým pyroxenem a alkalickým amfibolem, biotitem, fayalitem, magnetitem nebo titanitem.

TAS diagram - pole trachytu s foidy
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.