Multimediální atlas hornin
Magnezit

Odkazy na fotografie:

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Magnezit

Šedé nebo šedožluté, hrubě zrnité horniny s celistvou nebo kavernózní texturou a granoblastickou strukturou.

Hornina má prakticky monominerální složení s převládajícím magnezitem. Vzniká metamorfózou hořčíkem bohatých karbonátových sedimentů, ale mnohem častěji jsou původu metasomatického, tzn. že hořčík je do horniny transportován druhotnými roztoky. Podobnou genezi mají i horniny označované jako siderity nebo ankerity.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.