Multimediální atlas hornin
Lherzolit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Lherzolit

pole lherzolitu

Lherzolity jsou ultramafické horniny s obsahem olivínu v rozmezí 40–90 %, přítomen je klinopyroxen i ortopyroxen, přičemž ortopyroxen obvykle převažuje. V lherzolitech bývá přítomna i čtvrtá fáze (časté je označení čtyřfázové lherzolity) v závislosti na podmínkách vzniku: plagioklas, spinel nebo granát.

Lherzolity s granátem a spinelem jsou zcela typické horniny svrchního pláště a můžeme se s nimi setkat ve formě uzavřenin v alkalických bazaltových magmatech terciérního vulkanismu. Granátové lherzolity jsou zpravidla spjaty s tělesy kimberlitů.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.