Multimediální atlas hornin
Krupník

Odkazy na fotografie:

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Krupník

Světle šedé, zpravidla nazelenalé horniny s masivní texturou. Bývají jemně až středně zrnité, s krystaloblastickou nebo porfyroblastickou strukturou.
Krupníky jsou horniny, které vznikají za významného přispění metasomatických roztoků, většinou z ultramafických nebo již dříve metamorfovaných hornin typu serpentinitů nebo magnezitů. V minerálním složení krupníku převládá mastek, který bývá doplněn karbonátem (kalcit a dolomit), chloritem nebo amfibolem tremolitové řady. Běžnou akcesorií může být magnetit.

Krupníky tvoří drobnější tělesa uložená ve svorech, hadcích nebo amfibolitech. Často se vyskytují spolu s mastkovými a chloritovými břidlicemi, které tvoří jejich vnější obal.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.