Multimediální atlas hornin
Foidový monzosyenit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Foidový monzosyenit

QAPF diagram - pole foidového monzosyenitu

Tyto horniny obsahují 50–90 % alkalických živců, plagioklasů maximálně 50 % z celkového množství živců a 10–60 % foidů. Zastoupení foidů může být různé, podle převažujícího minerálu se blíže specifikuje hornina, např. nefelínový monzosyenit. Tmavé minerály jsou přítomny 15–45 %, většinou jsou zastoupeny pyroxeny, amfiboly nebo biotitem.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.