Multimediální atlas hornin
Kimberlit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Kimberlit

Kimberlity jsou subvulkanické nebo žilné horniny s výrazně porfyrickou strukturou. Tmavé minerály jsou zastoupeny z více jak 90 % a jedná se zejména o olivín, pyrop, diopsid, ortopyroxen, ilmenit a flogopit. Vcelku běžné jsou rozsáhlé přeměny, především serpentinizace olivínu. Kimberlity pochází ze zemského pláště z podmínek, kde mohou vznikat diamanty. Často tělesa obsahují četné uzavřeniny plášťových útržků, např. eklogity.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.