Multimediální atlas hornin
Kamenná suť

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Kamenná suť

Psefitický nezpevněný sediment je tvořený ostrohrannými úlomky hornin. Někdy jsou bloky a kameny promíchány se svahovými hlínami.
Hornina vzniká mechanickým rozpadem horninových výchozů, významnou roli hraje obvykle mrazové zvětrávání. Pravidelně se s tímto typem sedimentu setkáme v hornatých terénech.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.