Multimediální atlas hornin
Pyroxenový granulit

Odkazy na fotografie:

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Pyroxenové granulity

Pyroxenové (tmavé) granulity jsou tmavě šedé a šedočerné horniny. Textura je masivní nebo velmi výrazně páskovaná, kdy se střídají polohy s různým obsahem biotitu. Struktura je homeoblastická nebo porfyroblastická, základní tkáň je granoblastická nebo až granolepidoblastická.
Hlavní minerály pyroxenových granulitů jsou křemen, plagioklas, biotit a pyroxen, jako vedlejší nebo akcesorické minerály mohou být zastoupeny K-živec, kyanit, sillimanit, granát nebo rutil. Porfyroblasty tvoří granát, vzácněji kyanit.

Původními horninami, ze kterých pyroxenové granulity vznikají jsou bazické magmatity. Ty jsou metamorfovány v granulitové facii za teplot 700–900 °C a tlaků 10–12 kbar. Asociace minerálů pyroxenových granulitů vzniká z nižeteplotních asociací rozkladem minerálů s OH skupinou, např. rozkladem amfibolu na klinopyroxen, ortopyroxen a plagioklas nebo reakcí amfibolu a křemene za vzniku ortopyroxenu (hypersten), klinopyroxenu (diopsid) a plagioklasu. Začátek granulitové facie indikuje první výskyt hyperstenu.

Pyroxenové granulity najdeme v prachatickém nebo lišovském granulitovém komplexu.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.