Multimediální atlas hornin
Taktit

Odkazy na fotografie:

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Taktit

Horniny mají různé zbarvení v závislosti na minerálním složení, častý je červenohnědý nebo zelenavý odstín. Textura je nejčastěji masivní nebo páskovaná, struktura granoblastická nebo fibrogranoblastická.
Označení taktit se používá pro kontaktně metamorfované vápenato-silikátové horniny, které byly významně ovlivněny bimetasomatickými procesy, tj. výměnou fluidních látek mezi intruzí a karbonátovou horninou. Někdy se používá označení reakční nebo kontaktní skarn.

Minerální složení je velmi podobné erlanům, častá je ale zonální stavba těles v závislosti na teplotním gradientu. Mezi hlavní minerály patří diopsid, granát (andradit-grosulár), vesuvián, wollastonit, epidot a plagioklas, pokud se bimetasomatické reakce zúčastnila dolomitická hornina mohu být přítomny forsterit, spinel nebo flogopit. Zastoupení jednotlivých minerálů je velmi variabilní, některé typy taktitů mohou být i monominerální.

Pěkně vyvinuté taktity najdeme na kontaktu žulovského plutonu, šumprského masivu nebo středočeského plutonického komplexu.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.