Multimediální atlas hornin
Tillit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Tillit

Tillity vznikají zpevněním ledovcových sedimentů, převážně tillu. Obvykle převládá prachové a jílové pojivo nad valouny. Sediment je nevytříděný a zpravidla mu chybí texturní znaky, např. vrstevnatost. Tillity se vyskytují společně s dalšími glacifluviálními nebo glacilakustrinními sedimenty.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.