Multimediální atlas hornin
Mikrogranit, porfyrický mikrogranit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Mikrogranit a porfyrický mikrogranit

Jedná se o šedobílou nebo narůžovělou horninu s masivní, jemně až drobně zrnitou texturou. Struktura může být porfyrická s hypautomorfně až panxenomorfně zrnitou základní hmotou, někdy symplektitová. Pro porfyrické variety se dříve používalo označení žulový porfyr.
Složení těchto žilných hornin odpovídá alkalicko-živcovému granitu nebo granitu, z tmavých minerálů jsou obvykle přítomny pouze biotit a muskovit. Porfyrické vyrostlice tvoří K-živec, základní hmotu pak mohou tvořit těžko rozlišitelné symplektitové srůsty křemene a živce.

Mikrogranity jsou běžným žilným doprovodem magmatických těles, např. v moldanubickém plutonu nebo středočeském plutonickém komplexu.

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.