Multimediální atlas hornin
Dolomit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Dolomit

Dolomit je hornina tvořená více jak 90 % dolomitem. Nejčastěji tvoří horninovou řadu s vápencem podle schématu:

Často obsahují dolomity i jílovité, prachovité nebo písčité klasty.

Primární textury bývají zničeny druhotnou dolomitizací, vrstevné struktury bývají špatně zřetelné, často se setkáme s texturami skvrnitými, smouhovitými nebo čočkovitými. Pokud dolomit vznikl velmi časnou dolomitizací během sedimentce, lze pro tyto horniny používat obdobnou strukturní klasifikaci jako pro vápence. Většina dolomitů ale vznikla procesem postupné dolomitizace během diageneze a zde je potřeba používat označení pouze sekundárních struktur. Většinou dolomity vykazují kryptokrystalické až hrubě krystalické struktury.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.