Multimediální atlas hornin
Syenit s foidy

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Syenit s foidy

QAPF diagram - pole syenitu s foidy

Hornina bývá světlá, v některých případech namodralé, nazelenalé nebo narůžovělé barvy s masivní texturou. Struktura je často porfyrická nebo bostonitová (nepravidelně zubovitě omezené živce s fluidálním uspořádáním).
V hornině jsou alkalické živce zastoupeny z 65–90 %, obsah plagioklasů nepřekračuje 35 % ze všech živců. Foidy (nefelin, sodalit) jsou přítomny do 10 %. Tmavé minerály tvoří 10–35 % objemu horniny a většinou se jedná o alkalický pyroxen, amfibol, biotit nebo olivín.

Některé syenity s foidy mají vlastní označení, např. bostonit nebo larvikit. Horniny tohoto typu se ojediněle objevují i v Českém středohoří.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.