Multimediální atlas hornin
Štěrk

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Štěrk

Psefitický nezpevněný vytříděný sediment je tvořen polozaoblenými nebo zaoblenými valouny různých typů hornin. Na stavbě se podílí především odolné horniny jako granity, ruly, kvarcity, ale můžeme se setkat i se štěrkem tvořeným valouny vápenců. Pojmenování sedimentu se řídí zastoupením valounů různé velikosti. Budou-li v sedimentu zastoupeny pouze psefitické a psamitické valouny, bude pojmenování následující:

Štěrky vznikají většinou sedimentací v říčním prostředí, kde běžně obsahují určitý podíl písčitých a jílovitých částic. Vznik štěrků může být spojen i s jezerní sedimentací nebo s podmínkami mořského pobřeží.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.