Multimediální atlas hornin
Alkalicko-živcový syenit s foidy

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Alkalicko-živcový syenit s foidy

QAPF diagram - pole alkalicko-živcového syenitu s foidy

Obvykle růžově zbarvená hornina s masivní texturou. Alkalické živce jsou zastoupeny 90–100 %, plagioklasy mohou být přítomny do 10 % z celkového objemu živců. Foidy jsou zastoupeny v množství do 10 % ze světlých součástek. Tmavé minerály tvoří do 25 % objemu horniny (M = 0–25), při vyšším obsahu se používá označení alkalicko-živcový melasyenit s foidy. Tmavé minerály jsou reprezentovány alkalickými pyroxeny a alkalickými amfiboly, akcesoricky mohu být přítomny fayalit, fluorit, titanit, apatit, allanit nebo ilmenit.

Alkalicko-živcové syenity s foidy obvykle doprovázejí alkalické horniny s křemenem, tvoří drobnější tělesa nebo polohy ve větších masivech.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.