Multimediální atlas hornin
Wehrlit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Wehrlit

pole wherlitu

Hornina obsahuje 40–90 % olivínu a klinopyroxen. Minoritně může být zastoupen ortopyroxen, amfibol nebo spinelidy.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.