Multimediální atlas hornin
Křemitá břidlice

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Křemitá břidlice

Tímto názvem se označují jílové břidlice s vysokým podílem chemogenního nebo organogenního SiO2 ve formě opálu, chalcedonu nebo křemene. Zdrojem křemité hmoty může být vulkanismus, zvětrávání nebo schránky organismů. Často se tento typ hornin zahrnuje mezi rohovce.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.