Multimediální atlas hornin
Anortozit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Anortozit

QAPF diagram - pole anortozitu

Horniny bývají světlé, světle šedé nebo až modrofialové s masivní texturou. Struktura je hypautomorfně zrnitá, zrno nejčastěji střední až hrubé, v extrémních případech mají zrna decimetrovou velikost.
Jako anortozity se označují horniny s obsahem 90–100 % plagioklasů. Jejich bazicita může být různá a horniny tak mohou spadat do skupiny dioritu i gabra. Významným znakem je velmi nízký obsah tmavých minerálů, který nepřevyšuje 10 % z celkového objemu horniny. Přítomen může být ortopyroxen, klinopyroxen, olivín nebo amfibol.

Anortozity bývají součástí tzv. zvrstvených bazických intruzí. U nás je známe ojediněle např. z ranského nebo kdyňského masivu. Speciálním typem je labradoritit, který je velmi vyhledávaným dekoračním kamenem.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.