Multimediální atlas hornin
Foidový monzodiorit, foidové monzogabro

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Foidový monzodiorit, foidové monzogabro

QAPF diagram - pole foidového monzodioritu a foidového monzogabra

Barva hornin je světle šedá až tmavě šedá, někdy se zelenavým odstínem nebo černá. Textura je obvykle masivní, jemně až hrubě zrnitá. Struktury bývají stejnoměrně zrnité s nízkým stupněm automorfie zrn.
Ze světlých součástek převažují plagioklasy v množství 50–90 %, alkalické živce mohou být z celkového množství živců přítomny až 50 procenty. Foidy jsou obsaženy v množství 10–60 % ze světlých minerálů, obvykle jsou reprezentovány nefelínem a sodalitovou skupinou. Pokud průměrné složení plagioklasů nedosahuje An50 klasifikujeme horninu jako foidový monzodiorit, tj. rongstockit. Je-li průměrná bazicita plagioklasů nad An50, používá se pro foidové monzogabro označení essexit. Tmavé minerály jsou zastoupeny 20–60 % z celkového objemu horniny a převažují augit, diopsid, eagirinaugit, amfibol, olivín nebo biotit. Z akcesorických minerálů se nejčastěji setkáme s apatitem, titanitem a rudními minerály.

Rongstockity a essexity tvoří drobnější tělesa, žíly nebo pně v rámci větších masívů alkalických hornin.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.