Multimediální atlas hornin
Kvarcmonzonit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Kvarcmonzonit

QAPF diagram - kvarcmonzonit

Klasifikačně hornina odpovídá monzonitu s obsahem 5–20 % křemene. Obsah tmavých minerálů v hornině je 10–35 %. Tyto horniny se ojediněle objevují v brněnském nebo dyjském masivu.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.