Multimediální atlas hornin
Spongolit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Spongolit

Hornina se skládá z jehlic hub (spikuly silicispongií), které mají opálové složení. Většinou se ale opál postupnou diagenezí mění na křemen. Spongolity běžně obsahují nezanedbatelný podíl jílových minerálů a karbonátové substance. Horniny s vysokým zastoupením karbonátu a písčité frakce se označují jako spongility nebo spikulity a klasifikačně odpovídají nejvíce písčitým slínovcům.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.