Multimediální atlas hornin
Tefrit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Tefrit

QAPF diagram - pole tefritu

Horniny jsou většinou tmavě zbarvené s masivní, fluidální nebo pórovitou texturou. Struktura převážně porfyrická s trachytickou strukturou základní hmoty.
Více jak 90 procenty zastoupený živec je plagioklas s průměrnou bazicitiu nad An50. Foidy jsou přítomny v množství 10–60 %, podle převažujícího minerálu rozlišujeme nefelinové, leucitové a sodalitové tefrity. Tmavé minerály jsou reprezentovány augitem, aegirinem, diopsidem, biotitem, natrolitem a do 10 % může být přítomen olivín. Přibýváním olivínu plynule přechází do bazanitu.

Tefrity jsou poměrně běžné horniny, jejich výlevy jsou součástí komplexů alkalických hornin.

TAS diagram - pole tefritu
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.