Multimediální atlas hornin
Magmatické horniny

Definice magmatických hornin

Vyvřelé horniny vznikají krystalizací, z malé části též sklovitým tuhnutím magmatu. Při postupném ochlazování magmatické taveniny krystalizují jednotlivé horninotvorné minerály a vytvářejí se magmatické horniny. Charakter horniny, která z magmatu vznikne, je závislý nejen na složení samotného magmatu, ale často též na fyzikálních podmínkách prostředí, ve kterém tuhnutí magmatu probíhá.

Horniny a jejich vlastnosti (obecná kapitola)

Obecně o magmatických horninách

Stavby magmatických hornin (zatím bez obrázků)

Systematický přehled plutonických (hlubinných) magmatických hornin

Systematický přehled žilných magmatických hornin

Systematický přehled vulkanických (výlevných) magmatických hornin

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.
TOPlist