Multimediální atlas hornin
Metaalit

Odkazy na fotografie:

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Metaalit

Vznikají z komplexů sedimentárních hornin se zvýšeným obsahem hliníku nebo z hornin, kde došlo k druhotnému nabohacení hliníkem. V podmínkách facie zelených břidlic vznikají diaspority složené z chloritoidu, pyritu, margaritu, korundu a magnetitu. V amfibolitové facii vznikají smirky, horniny tvořené korundem a magnetitem.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.