Multimediální atlas hornin
Hornblendit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Hornblendit

Horniny obsahující více jak 90 % obecného amfibolu, podružně je přítomen olivín, pyroxen, biotit nebo rudní minerály. Přibýváním plagioklasu přechází hornina do amfibolových gaber. Hornblendity mohou tvořit drobná tělesa nebo polohy v gabrových komplexech.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.