Multimediální atlas hornin
Kvarcdiorit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Kvarcdiorit

QAPF diagram - pole kvarcdioritu

Horniny typu kvarcdioritu jsou obvykle tmavě šedé až černošedé s masivní texturou. Vykazují středně až hrubě zrnitou stavbu a struktura je hypautomorfně zrnitá.
Ze světlých minerálů obsahuje 5–20 % křemene, více než 90 % živců tvoří plagioklasy s bazicitou menší než An50. Alkalické živce mohou být přítomny do 10 % všech živců. Tmavé minerály tvoří 20–45 % horniny (M = 20–45), jsou zastoupeny především amfibolem, méně častý je biotit nebo pyroxen.
Kvarcdiority tvoří drobnější polohy, uzavřeniny nebo tělesa ve větších granodioritových a granitových plutonických tělesech, např. ve středočeském plutonickém komplexu.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.