Multimediální atlas hornin
Metaferolit

Odkazy na fotografie:

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Metaferolit

Zpravidla páskované horniny, které vznikly regionální metamorfózou sedimentárních rud železa nebo sedimentů se zvýšeným obsahem Fe. V drobných páscích se zpravidla střídají křemen a minerály železa (magnetit, hematit), v akcesorickém množství mohou být přítomny chlorit, amfibol nebo epidot. Tento typ metamorfovaných páskovaných železných rud se označuje jako jaspilit a je významnou horninou proterozoických formací.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.