Multimediální atlas hornin
Tefritický fonolit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Tefritický fonolit

QAPF diagram - pole tefritického fonolitu

Hornina je podobná fonolitu, obsahuje vyšší podíl plagioklasů, které jsou zastoupeny v množství 10–50 %. Podíl foidů představuje 10–60 % ze světlých součástek. Z tmavých minerálů jsou běžné augit, diopsid, amfibol nebo olivín (do 10 % objemu horniny).

TAS diagram - pole tefritického fonolitu
© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.