Multimediální atlas hornin
Chloritová břidlice

Odkazy na fotografie:

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Chloritová břidlice

Tmavě šedozelená hornina s výrazně břidličnatou texturou a jemně lupenitou stavbou. Struktura je lepidoblastická.
Chloritové břidlice jsou téměř monominerální horniny složené z chloritu, akcesoricky se může objevit mastek, amfibol nebo porfyroblasty magnetitu. Hornina vzniká obvykle z již dříve metamorfovaných ultramafických hornin za významného přispění metasomatických přeměn. Obecně je považována za nížeteplotní stupeň metamorfózy než mastkové břidlice, často tvoří okrajový lem krupníkových těles.

Může se vyskytovat ve formě čoček ve svorech, amfibolitech nebo serpentinitech.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.