Multimediální atlas hornin
Pazourek

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Pazourek

Označení pazourek se užívá pro silicity v křídových karbonátových sedimentech ve tvaru nepravidelných hlíz. Bývá černý, na povrchu pokrytý bílou krustou. Je tvořen křemenem nebo mikrokrystalickým a sférolitickým chalcedonem, obsahuje prokřemenělé organické zbytky.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.