Multimediální atlas hornin
Kvarcsyenit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Kvarcsyenit

QAPF diagram - pole kvarcsyenitu

Hornina se makroskopicky velmi podobná syenitu. Ze všech světlých minerálů je křemen zastoupen v množství 5–20 %, alkalické živce (převážně pertitický ortoklas) tvoří 65–90% a plagioklasy (oligoklas – labradorit) 10–35 % z celkového obsahu živců. Tmavé minerály tvoří 10–35 % horniny (M = 10–35), nejčastěji je zastoupen biotit, amfibol nebo pyroxen.

Většina kvarcsyenitů je součástí syenitových těles, ve kterých se obsah křemene dostane nad hranici 5 % a klasifikačně tak hornina odpovídá poli kvarcsyenitu.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.