Multimediální atlas hornin
Diatomit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

Diatomit

Tyto organogenní silicity jsou složeny z opálových schránek rozsivek (Diatomeae). Nezpevněný sediment se označuje jako diatomitová zemina (křemelina), zpevněné ekvivalenty jsou diatomitové břidlice nebo diatomitové rohovce. Ve zpevněných horninách je opál zpravidla již nahrazen křemenem a pórovitá struktura horniny je změněna na mikrogranulární. Původ hornin může být mořský i sladkovodní.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.