Multimediální atlas hornin
Komatiit

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Komatiit

Tmavě černošedé až černozelené horniny tvoří polštářové textury s typickou spinifexovou strukturou.
Jedná se o ultramafickou výlevnou horninu, která je definována obsahem MgO vyšším než 18 %, poměrem CaO/Al2O3 > 1 a velmi nízkým obsahem alkálií. Typické jsou kostrovité vyrostlice olivínu a pyroxenu. Normativní složení zpravidla odpovídá bazaltu.
Jako boninit se označuje vysoce hořečnatá hornina andezitového typu s ortopyroxenem.

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.