Multimediální atlas hornin
Porfyrický mikrodiorit a mikrogabro

Odkazy na fotografie

obrázky makrovzorků

obrázky v polarizačním mikroskopu

zpět na seznam hornin

 

Porfyrický mikrodiorit a mikrogabro

Obě horniny mají porfyrickou stavbu s jemnozrnnou, holokrystalickou základní hmotou. Složení odpovídá dioritu a gabru a tomuto dělení odpovídá i bazicita plagioklasů. Vyrostlice tvoří plagioklas a amfibol u mikrogabra i pyroxen. Ubýváním vyrostlic plagioklasů mohou přecházet do některých typů lamprofyrů. Starší označení pro tyto horniny je dioritový a gabrový porfyrit.

Horniny mohou mít tvar žil, nebo tvoří okrajové facie gabrových těles.

 

© Václav Vávra, Ústav geologických věd, Přírodovědecká fakulta MU , Kotlářská 2, Brno. E-mail: vavra@sci.muni.cz.